Erkan’ın da katkısının bulunduğu taptaze: “Katılımın E-hali:Gençliğin Sanal Hali”

Valla ne yazdığımı bile unuttum, kitabın çıkması biraz zaman aldı ama sonunda elimizde… Dostum Aslı Telli Aydemir’in eline aklına sağlık, o olmasa ne benim yazım girerdi bu derlemeye ne de kitap çıkardı sanırım… 

Katılımın

kitabın tanıtımından:

?Katılımın e-hali: Gençlerin Sanal Alemi?, Türkiye?de gençlik alanında internetin sivil ve politik katılıma etkisini masaya seren ilk e-derleme. Avrupa Komisyonu VI. Çerçeve Programı tarafından yurttaşlık ve yönetişim teması altında 2006-2009 yılları arasında fonlanan ?Civicweb: İnternet, gençlik ve sivil/politik katılım (Civicweb: Internet, youth and civic participation: http://civicweb.eu/)? başlıklı çok ortaklı projeyle filizlenen bu çalışmanın, alanda yapılan üretimlere ışık tutacağını umuyoruz.

Türkiye?de özellikle gençlik alanı çok bakir olduğundan, internet çalışmalarıysa henüz 10?lu yaşlarına bile girmediğinden, işimiz oldukça zordu. Türkiye?de yaşayan gençlerin renkli sanal alem tasavvuru ve mesleki deformasyondan kaynaklanan kamuoyuyla paylaşım sorumluluğu, ayakta kalmamızı sağladı.  Derlemeye, hem Türkiye özelinde hem de Türkiye?yi ilgilendiren konularda karşılaştırmalı proje bulgularını dahil ettik. Tabii bunun yanında, alanda çalışan uzman ve akademisyenlerin makalelerine ve röportajlarına da yer verdik. Makalelerin özelikle farklı mesleklere sahip ve alanda çalışan kişilerin elinden çıkmasını istedik. Akademisyen, danışman, yazar, gençlik örgütü çalışanı, sendikacı, gençlik çalışmaları yapan ve sivil toplum deneyimi olanlar? Röportajlara yer vermeye çalıştık çünkü bazı deneyime dayalı ifadelerin makale metninde kaybolabileceğini düşündük. Röportaj verenlerin profilinde de çeşitlilik olmasına dikkat ettik: Türkiye?nin ilk internet girişimcileri, yayıncı ve gençlik alanında uzun yıllardır çalışan eski gönüllü, genç profesyonel, genç akademisyen/blogçu.

İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir?in  derlediği bu Alternatif Bilişim e-yayını, Kuzey Afrika ve Ortadoğu?da son dönemde yaşanan sosyal hareketlerle bir kat daha önem kazanan çevrim-içi/çevrim-dışı katılım dinamiklerine farklı bir pencereden bakmak isteyenlere önemle duyurulur.

Erişim için:

http://ekitap.alternatifbilisim.org/katilimin-e-hali.html

SEÇKİNİN İÇERİĞİ

GİRİŞ: Aslı Telli Aydemir ? Neden Gençlerin Sanal Alemi? Bu kitabın çıkış sorunsalı

I. Gençlik ve gençlik söylemi

 • Leyla Neyzi ? Türkiye?de 1923 sonrası kamusal alanda gençlik söylemi ve algısı
 • Demet Lüküslü ? Bilişim Teknolojileriyle Örgütlenen Gençlik Hareketleri ve Yeni Bir Siyaset Arayışı
 • Emrah Altındiş- ?80 sonrası Öğrenci Muhalefeti güncesi:  Üniversiteler ve Genç-sen

II.Gençliğin sivil ve politik katılımına dair sorunlar

 • Başak Saral ? Türkiye?de gençlik örgütlenmelerinin yasal düzenlemelere katkısı
 • Özgür Uçkan ? Gençlik, Bilgi Toplumu, Yönetişim, Sansür ve Türkiye
 • Aygen Aytaç – İnsani gelişmeyi artırmak için bilgi çağından yararlanmak şart

Röportaj

Evren Ergeç

III. Türkiye?de gençliğin politik katılımında yeni bir kanal: Internet

 • Halil Nalçaoğlu  ? Gençlik ve Yeni Toplumsal İletişim ethos?u
 • Yörük Kurtaran, Gökdağ Göktepe ? Türkiye?de Gençlik Merkezleri ve İnternet Siteleri
 • Sezgin Çebi, Yelda Şahin Akıllı- Türkiye?de Gençliğin İnternet Üzerinden Katılımı Özelinde Genç Siyasallığı ve Müzakereci Demokrasi
 • Gülüm Şener ? Türkiye?de yeni toplumsal hareketlerin interneti kullanımı: Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu Örneği

Röportajlar

Ersan Özer

Mustafa Arslantunalı

IV.Genç Sanal Topluluklar ve yeni katılım biçimleri

 • Aslı Telli Aydemir ? Gerçek zaman / sanal etkileşimi: Genç sivil-politik web topoğrafyası ve sivil yeterlik
 • Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan Sütçü ? Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Çevrimiçi Oyuncuların Habitusları ve Çeşitli Kariyer Türevleri
 • Erkan Saka ? Blogging ve Gençliğin Internet üzerinden Katılım süreçleri üzerine bir deneme

Röportajlar

Metin Solmaz

Sedat Kapanoğlu

Avi Haligua

V. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ: Aslı Telli Aydemir ? Katılımın e-hali: Yerel ve Ulus aşırı kamusal alanı yaratan genç yurttaşlar

VI. Metinlerin ingilizce özetleri

İçeriğe Dair Detay: 

İlk bölümde gençlik ve gençlik söylemini açmaya çalıştık. Türkiye?de ?gençlik? kavramının gelişim sürecini ve buna bağlı olarak oluşan gençlik ?söylemi?ni sorgulayan makaleler var. Leyla Neyzi 1923?ten bu yana kamusal alandaki gençlik söylemine ve algısına bakarken, Demet Lüküslü çevrimiçi örgütlenen gençlik hareketlerini inceliyor. Emrah Altındiş ise ilk örgütlü öğrenci muhalefeti Genç-Sen perdesini aralıyor.

İkinci bölümde, gençliğin sivil ve politik katılımına dair sorunları inceleyen yazılar var. Malum bu konuda sorun çok, çözüm düşünen pek yok. Habitat için Gençlik Derneği Koord. Yardımcısı Başak Saral, gençlik örgütlenmelerinin yasal düzenlemelere katkısını anlatıyor. Özgür Uçkan bilgi toplumu olmaya çalışan Türkiye?nin kanayan yaraları yönetişim ve sansürle gençliğin ilişkisini irdeliyor. Aygen Aytaç, BM Kalkınma Programı?nın 2008 İnsani gelişme raporunun gençlik bölümünü, gençliğin bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilişkisi bağlamında yorumluyor. Evren Ergeç alanda çalışan genç profesyonel gözüyle, sorunların olası çözümlerini e-posta röportajıyla paylaşıyor.

İnternetin Türkiye?de gençliğin katılımında yeni bir kanal olduğu bir gerçek. Üçüncü bölümde, bu konuya eğilen akademisyen ve uzman yazıları var. Halil Nalçaoğlu, eski-yeni medya görüşüne karşı dururken, internet ve mobil teknolojilerin farklı bir toplumsal iletişim ahlakı yarattığını savunuyor. Yörük Kurtaran ve Gökdağ Göktepe, gençlik merkezleri ve internet siteleriyle ilgili site içerik analizi ve işlerlik sorgulaması yapıyor.  Sezgin Çebi ve Yelda Şahin Akıllı, müzakereci demokrasinin internet destekli genç siyasallığın ilacı olup olamayacağını irdeliyor. Gülüm Şener ise Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu?nun derinlemesine vaka analizini yaparak yeni toplumsal hareketlerin interneti kullanım parametrelerine ışık tutuyor. Ersan Özer, iletişimci ve internet girişimcisi bakış açışıyla, Mustafa Arslantunalı bilişim yayıncısı gözüyle şimdiki tabloya bakarak yakın gelecekteki yansımaları özetlemeye çalışıyor. İkisiyle de sohbet etmekten büyük keyif aldık.

Son bölüm genç sanal topluluklar ve yeni katılım biçimleriyle ilgili. Aslı Telli Aydemir, çevrim içi ve çevrim-dışı olanın (online-offline) etkileşiminin gençlerin sivil yeterliğine etkilerini, özellikle Civicweb proje verilerine dayanarak yorumluyor. Bu yorumların güncel dayanak noktası gündelik yaşamımızın kaçınılmaz parçası haline gelen sosyal ağlar. Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan Sütçü, TÜBİTAK destekli, çevrimiçi oyunlar konulu projelerinin kariyer türevleriyle ilgili bölümünü bizlerle paylaşıyor. Hemen ardından, Erkan Saka?yla yaptığımız röportaj var. Çiçeği burnunda antropoloji doktoru Erkan, aynı zamanda sıkı bir blogçu. Ona web 2.0 teknolojilerinin gençlerin aktivizmindeki yerini sorduk, yanıtlarını kendi makale-röportaj üslubuyla paylaşıyoruz. Metin Solmaz hem popüler kültür birikimi, hem de topluluk siteleri (community portals) ve sosyal ağlar konusundaki deryasıyla bizleri aydınlatıyor. SSG, nam-ı diğer Sedat Kapanoğlu, daha Seattle?dayken e-posta aracılığıyla Ekşi Sözlükbaşarısını ve gelecekteki projelerini paylaştı, yayımlıyoruz. Son öz roportaj sevgili Avi Haligua?yla olan. Bazılarınızın Açık Radyo?dan tanıyacağı Avi, aynı zamanda Küresel Eylem Grubu kurucu aktivistlerinden. Özü sözüyle bir yanıtlar verdi bize.

Verimli okumalar!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: