Bilgi Medya MA öğrencilerinden Asmalımescit Belgeseli!

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Proje öğrencileri çalışması:
Gittikçe muhafazakarlaştığı söylenen bir toplumda yaşıyorken, Asmalı Mescit gibi içkinin ve eğlencenin oldukça serbest olduğu bir bölgenin popüler hale gelmesi konusunu çalışmaya değer bulduk. Kapsamlı bir analiz yapabilmek için, sokaktaki esnaf, bu değişime tanık olmuş Asmalı Mescit sakinleri, bu bölgeye mekan açmış işletmeciler, mekanlara eğlenmeye gelen insanlar ve mekanlarda çalışanlarla birlikte; akademik bir yaklaşım sağlamak ve sosyolojik dinamikleri de anlamak üzere sosyolog ve şehir planlamacı ile görüştük. Yaptığımız görüşmeler, çeşitli / karşıt bakış açıları sağlayarak, Asmalı Mescit?in değişimini ve bu gününü anlamamızda bize yardımcı oldu.

Hazırlayanlar: ÇAĞLA PINAR TUNÇEL, EREN BİRCAN, NAZLI ÇAPAR
Proje danışmanı: AHMET SEL

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.