7 Mayıs’taki Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansının programı belli oldu:

Disiplinlerarası Medya Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı[1]

7 Mayıs 2011 Cumartesi

9.00-10.00 Kayıt

10.00 Açılış- ?Hoşgeldiniz? Yrd. Doç. Esra Arsan, Medya ve İletişim Sistemleri Program Koordinatörü

10.15-10.45 Açılış oturumu Prof. Halil Nalçaoğlu, İletişim Fakültesi Dekanı

10.45-11.00 Kahve arası

11.00-12.30 1. Oturum

Yeni iletişim teknolojileri ve kamusal alan

Moderatör: Esra Elmas

Beyhan Sunal (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ? ?Cep Telefonu Kullanımının Kamusal/Özel Alan İlişkisine Etkileri?

Mustafa Çetin (Ege Üniversitesi) ? ?Yeni İletişim Teknolojilerinin Etkisiyle Siyasal İletişimin Dönüşümünün Demokrasiye ve Yurttaşlığa Yansımaları?

Emre Can Dağlıoğlu (Exeter Üniversitesi) ? ?Bilgi-İktidar İlişkileri Işığında WikiLeaks Görünümleri?

Ali Halit Diker (Yıldız Teknik Üniversitesi) ? ?Yeni Nesil Robin Hood?luk: Teknolojik ve Kültürel Korsanlık?

12.30-13.15 Öğle Arası

13.15 -14.45 2. Oturum

Toplumsal Hareketler ve Medya

Moderatör: Esra Ercan Bilgiç

Munise Nur Aktan(Galatasaray Üniversitesi) ? ?2000?lerde Yeni ?Genç? Toplumsal Hareketler: Genç Siviller ve Kronik Muhalif Örneği?

Esin Sayın (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ? ?Türkiye?deki Neo-Muhafazakar Dönüşümün Reklamlara Eklemlenmesi?

Serra Sezgin (Hacettepe Üniversitesi) ? ?Futbol, Milliyetçilik ve Barış Gazeteciliği?

Eren Ekin Ercan (Marmara Üniversitesi) -?Türkiye?deki Yabancı Mahkûmların Türkiye Medyasındaki Suç, Suçlu ve Şiddet Temsillerine Bakışı?

14.45-15.00 Kahve Arası

15.00-16.30 3. Oturum

Medya ve Toplumsal Hafıza

Moderatör:  Itır Erhart

Cansu Ceran (Galatasaray Üniversitesi) ? ?Toplumsal Belleğin Yeniden Üretiminde Medyanın Rolü?

Gülçin Salman & Ceyda Gürol (Anadolu Üniversitesi) ? ?Türkiye?de İşlenmiş Faili Meçhul Cinayetlerin Toplumda Hatırlanma Oranı ile Basında Yer Alma Oranı Arasındaki İlişki?

Tamar Nalcı (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ? ?Ulus-devletin Mekan Politikalarına Bir Örnek Olarak Surp Agop Mezarlığı?

Çağlayan Çetin (Bilgi Üniversitesi)- ? Türkiye?de Gazetelerde Milliyetçiliğin Yeniden Üretilmesi: 1915 Ermeni Olayları Örneği?

16.30-16.45 Kahve Arası

16.45-18.15 4. Oturum

Gazetecilikte Yeni Yöntemler

Moderatör: Semih Yücel

 

Esra Elmas (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ? ?Yurttaş Gazeteciliği ve Yurttaşın İnşası?

Yusuf Yüksekdağ (Central European University) ? ?İnternet üzerindeki Ulusötesi Savunma Ağları ve Sorunlaştırma Süreci?

Recep Ünal (Mersin Üniversitesi) ? ?Televizyon Haberciliğinde bir Haber Üretim Pratiği Olarak Mojo?

 

8 Mayıs 2011 Pazar

10.00-10.30 2. Gün Açılış Oturumu- Prof. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.30-10.45 Kahve Arası

10.45-12.15 1. Oturum

Son Dönem Türkiye Sineması ve Diziler

Moderatör: Canan Tanır

Garip Hanay (Mersin Üniversitesi) ? ?Issız Adam ve İklimler Filmleri Üzerinden Eril Tahakkümünün Yeniden İnşası ve Değişen Erkeklik Halleri?

Emrah Barış Has (Mersin Üniversitesi) ? ?Ferzan Özpetek Sinemasında Eşcinsellik?

Nil Yüce (Mersin Üniversitesi) ? ?Zaman ve Mekan Bağlamında Kosmos Filminin İncelenmesi?

Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi) ? ?Yeşilçam?dan Son Dönem Dizilere: Yılmaz Güney?den Behzat Ç?ye Toplumsal Eleştiri?

12.15-13.00 Öğle Arası

13.00-14.30 2.Oturum

Sinema Tarihi ve Türler

Moderatör: Özge Özdüzen (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

 

Ayşe Gül Toprak ve Elif Merve Özyurt (Mersin Üniversitesi) ? ?Toplumsal Hafıza ve Belgesel Sinema?

Nihal Şahin Gülez (Mersin Üniversitesi)- ?Mikro Tarih, Toplumsal Bellek ve Sinema: Günden Kalanlar Filmine Bir Bakış?

Üner Altay (İstanbul Üniversitesi) ? ?2000?ler Türk Korku Sinemasının Felsefi ve Kültürel Kökenleri?

Galip Deniz Altınay (Mersin Üniversitesi) ? ?Korku Sinemasında Bakışın Değişimi: Dikizcilikten Gözetime?

14.30-14.45 Kahve Arası

14.45-16.15 3. Oturum

Televizyon Çalışmaları

Moderatör: Aylin Dağsalgüler

Gizem Antmen (Mersin Üniversitesi) ? ?Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizilerinde Polis Temsili: Behzat Ç ve Arka Sokaklar Örneği?

Burcu Yaman (İzmir Ekonomi Üniversitesi) –  ?Reality Şovlarda ?Korku Söylemi? ve Ahlak Bekçiliği: Müge Anlı ile Tatlı Sert?

Feridun Nizam (Ege Üniversitesi) ? ?Türkiye?de Radyo ve Televizyon Yayıncılığını Yeniden Düzenleyen 6112 Sayılı Kanunun Analizi?

 

16.15-16.30 Kahve

16.30-18.00 4. Oturum

Sanat, Medya ve Toplum

Moderatör: İpek Kotan

Şeyda Barlas Bozkuş (Boğaziçi Üniversitesi) ? ?Öteki Yabancı?dan İçimizdeki Yabancı?ya: Uluslararası Sergilerde Türkiye Çağdaş Sanatının Değişen Anlatısı?

Atıl Berk (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ? ?Şiddet Öğeleri Açısından Çizgi Filmlerin İncelenmesi: Ben10: Üstün Uzaylı İçerik Analizi?

Pelin Aytemiz (Bilkent Üniversitesi) ? ?Uyuyan Ölü Pamuk Prenses: Türkiye Bağlamında Tekinsiz Prenses İmgesini Anlamlandırmak Üzerine?

 


[1] Tüm oturumlar santralistanbul kampüsü E3-101 no?lu salonda gerçekleştirilecektir.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: