Declaration against web censorship in Turkey (in Turkish)

http://m.friendfeed-media.com/219f96e4054bbbab88c390f32cbb5e5d68af1988

Declaration is first announced in these addresses: (to sign declaration personally click here: http://www.sansursuzinternet.org.tr/)

Temel Hak ve Özgürlükler Engellenemez
1. Internet kullanıcılarının düşünce özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkı engellenemez.
2. Türkiye?de bireylerin, kurumların, ve şirketlerin bilişim alt yapılarını istedikleri şekilde oluşturmaları ve istedikleri servislerden yararlanmaları engellenemez. Sansür ülke ekonomisine de kabul edilemez bir bedel yüklemektedir.
Hukuka Aykırı, Ölçüsüz ve Keyfi İdari İşlem Demokratik Hukuk Devletinde Kabul Edilemez
3. 03 Haziran 2010 tarihinden beri Google servislerine uygulanan dolaylı sansür Anayasa?ya ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır. BTK ve TİB tarafından alınan karar ve uygulama ölçüsüz ve tutarsız bir uygulamadır. Bu konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, idarenin böyle bir yetkisinin olmadığı vurgulanmıştır. Nitekim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 17.06.2010 tarihinde YouTube sitesine erişim sağlayan 44 IP adresini engelleme kararı daha önce yapılan işlemin yetki bakımından hukuka aykırı olduğunu ispatlanmıştır.
4. 1. Sulh Ceza Mahkemesi?nin 17.06.2010 tarihinde verdiği ek karar, yetki sorununu çözmüş bulunmakla birlikte, kullanıcıların anayasal haklarını dikkate almadığı için yanlıştır ve en kısa sürede kaldırılması gerekir.
Sansür Amaçlı Kullanılan 5651 Sayılı Kanun Kaldırılmalıdır
5. Erişim engelleme hukuka aykırı içeriği engellemede yetersiz bir yöntemdir. Mevcut engelleme yöntem ve araçlarının hiçbiri hukuka aykırı olduğu veya çocuklar açısından uygun olmadığı iddia edilen içeriğe ulaşmayı engelleyecek etkili bir çözüm sunmamaktadır. Erişim engelleme ile iddia edilen suçu işleyenden ziyade tüm Internet kullanıcıları cezalandırılmaktadır. Eğer filtre kullanımı gerekli görülüyorsa, bu kullanım bireyler tarafından kendi kişisel bilgisayarları üzerinde gerçekleştirilmelidir.
6. Ayrıca, engelleme kararları sadece hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriğe değil, bu sistemlerin tümünün çalıştığı tek bir alanın içeriğinde bulunan milyonlarca yasal sayfa ve dosyaya da erişimi imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle, 5651 sayılı Kanun ve uygulaması, Anayasa?da öngörülen ve AİHM tarafından geliştirilen zorunluluk ve orantılılık testlerinin gereğini yerine getirememektedir.
7. 5651 Sayılı Kanunun uygulanması sansürle aynı kapıya çıkmaktadır. Türkiye?de mahkeme kararları ve idari engellemelerle 5000?den fazla web sitesi şu anda erişime kapatılmış bulunmaktadır. Yüzlerce web sitesi de 5651 Sayılı Kanun?un kapsamı dışında engellenmiştir. Mevcut rejimin taşıdığı esasa ve usule dair eksiklikler ifadeyi sansürleyen ve susturan bir yapı oluşturmuştur. Kanun ve uygulamasının etkileri geniştir, yalnızca ifade özgürlüğünü değil, özel yaşamın gizliliğini ve adil yargılanma hakkını da ihlâl etmektedir. Demokratik bir toplumda sansürün bu ölçüde yaygınlaşması kabul edilemez.
8. 5651 Sayılı Kanun Kaldırılmalıdır. 5651 Sayılı Kanun, çocukları hukuka aykırı ve zararlı İnternet içeriğinden korumak amacıyla hazırlanmıştır. Fakat benimsenen engelleme politikası, hükümetin çocukları koruma amacının çok ötesine geçmektedir. Uygulamada yaygın olarak görünen sonuç, hukuka aykırı olmayan içeriğin ve 03 Haziran 2010?dan itibaren Google şirketinin Türkiye?den milyonlarca kişi tarafından kullanılan 40?a yakın servisine yetişkinlerin erişiminin ve bu servislerin kullanılmasının yasaklanması olmuştur.
Çocukların Zararlı İçerikten Korunması için Öngörülen Devlet Politikası Yetişkinleri Etkilememelidir
9. Hükümet, mevcut politikası yerine çocukları gerçekten zararlı İnternet içeriğinden korumak için yeni bir politikayı katılımcı bir şekilde geniş kamuoyu desteği (sivil toplum, akademi, ve özel sektör) ile geliştirmelidir. Ancak bu yeni yapılanma, çoğunluğun ahlaki değerlerini diğerlerine dayatacağı bir çalışma olmamalıdır. İnternet düzenlemesine ilişkin yeni politika, ifade özgürlüğüne ve yetişkinlerin her türlü İnternet içeriğine erişim ve tüketim haklarına saygı temelinde geliştirilmelidir. Bu ilkeleri içeren yeni politika, şeffaf, açık, katılımcı, ve çoğulcu bir yöntemle belirlenmeli ve hayata geçirilmelidir.
10. Vatandaşların Anayasa?da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini korumak hükümetin ve idarenin asli görevidir. Bu güvencenin sağlanmaması halinde sorumluların istifa etmesi demokratik bir toplumun zorunlu sonucudur. Bu nedenle, yukarıda sayılan önlemleri en kısa sürede almamaları halinde gelişmelerden sorumlu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı İnternet Daire Başkanlığı Başkanı Sayın Osman Nihat Şen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Sayın Tayfun Acarer ve Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım?ın istifa etmesi acil bir zorunluluk haline gelecektir.

Institutional signatories:
1. Cyber-Rights.Org.TR ? http://privacy.cyber-rights.org.tr/ 2. İNETD (internet teknolojileri derneği) – http://www.inetd.org.tr/ 3. Bianet, Bağımsız İletişim Ağı – http://bianet.org/ 4. SansüreSansür – http://sansuresansur.org/ 5. Arı Hareketi – http://www.ari.org.tr/ 6. Netdaş – http://www.netdas.org 7. Engelli Web – http://engelliweb.com/ 8. Ekşi Sözlük – http://sozluk.sourtimes.org/ 9. Korsan Partisi Oluşumu- http://korsanpartisi.org 10. Gelecekonline – http://www.gelecekonline.com 11. Neonebu.com – http://www.neonebu.com/ 12. Alternatif Bilişim – http://alternatifbilisim.org/ 13. Linux Kullanıcıları Derneği – http://www.lkd.org.tr 14. Millimotor.com / millitup.com 15. Pardus Kullanıcıları Derneği – http://www.pkd.org.tr/ 16. 3H Hareketi – http://www.3hhareketi.org/ 17. Korsanparti – Korsan Partisinin Korsanı – http://friendfeed.com/korsanp… 18. Sunipeyk – http://www.sunipeyk.com/ 19. MMistanbul.com – http://mmistanbul.com 20. Muz Cumhuriyeti – Sansüre Karşı Ekşi Sözlük Zirvesi – muzcumhuriyeti@googlegroups.com 21. Yeşiller Partisi Korsan Cephesi – http://www.ypkc.org/ 22. Java Teknolojileri ve Programcıları Derneği – http://www.jtpd.org/ 23. TiEV ? Tüm Internet Evleri Derneği – http://www.tiev.org.tr/ 24. Antikapitalist Öğrenciler – http://www.antikapitalistogrenci.org/ 25. Fotograf Web TR – http://www.fotograf.web.tr/ 26. Genç Siviller – http://www.gencsiviller.net/ 27. Türkiye Zeka Vakfı ? http://www.tzv.org.tr 28. Bilgi Sözlük – http://www.bilgisozluk.com 29. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 30. Elektrik Mühendisleri Odası – http://www.emo.org.tr/
31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
32. Bilgi Sözlük
33.  Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD)
34. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)
35.  Sakarya Bilişim Sektörü Derneği (SABİDER)
36. Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Derneği (BİLTEDER)
******************

OSCE media freedom representative asks Turkey to withdraw recent Internet blocking provisions, calls for urgent reform of law

from CyberLaw Blog by admin

OSCE Press release ? OSCE media freedom representative asks Turkey to withdraw recent Internet blocking provisions, calls for urgent reform of law

OSCE media freedom representative asks Turkey to withdraw recent Internet blocking provisions, calls for urgent reform of law

VIENNA, 22 June 2010 ? Dunja Mijatovic, the OSCE Representative on Freedom of the Media, today urged the Turkish authorities to restore access to YouTube and other services offered by Google, and bring the much-criticized Law No. 5651 ? known as the Internet Law ? in line with international standards on free expression.

OSCE denounces Internet restrictions in Turkey

from Hurriyet Dailynews
The Organization for Security and Cooperation in Europe said it has written to the Turkish government to urge it to lift recent restrictions on Internet websites.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: