25 Aralık ders notları

 • Venis Kalderon Postmodernizm gerçeklik, tek bir doğru gibi kavramları sorguluyor. İroni, playfulness ve kara mizah ön plana çıkıyor postmodern etkinin görüldüğü alanlarda. Intertextuality modernist eserler ile postmodern eser arasındaki farkı belirtiyor. Modernist sanat yepyeni bir şey ortaya koymayı amaçlar, benzersiz, orijinal olmalı. Bunun için tarih bilgisi çok önemli. Postmodern sanat ise söylenmemiş bir şeyin zaten kalmadığını düşünerek geçmişten yararlanarak var olan eserleri kullanıp yeni eser yaratırlar (pastiche). Postmodernizm zaman algısında değiniyor. Magic realism realist gibi davranıp aslında tam anlamıyla öyle olmamak, paranoya ise içinde bulunduğun contextin yarattığı bir sorun. Conspiracy theory de postmodernizm ile daha anlaşılır ve kabul edilir hale geliyor.
 • Özge Başkan Modernizm: sorgular ve nihai bir gerçeğe ulaşmak ister. Postmodernizm: nihai bir gerçek var mi bunu sorgular. ‘Truth’ var mi? 
  Relic – dini kalıntı 
  Nietzsche : gerçekliği belirleyen iktidar, güç., güçlü 
  I think therefor i am – cogito ergo sum – düşünüyorum öyleyse varım 

  Film: Rashomon. 

  *irony. *playfulness. *black humor
  Faulkner & Virginia Woolf (modernist yazarlar)
  *stream of consciousness
  Kemal Tahir – rahmet yolları kesti
  Intertextuality – modernist sanatla postmodernist sanatı ve edebiyatı karsilastirirken önemli 
  Modernist-> yeni şeyler üretmeli. Postmodernist-> textler arası pastiche yapar, var olanlar şeyleri bir araya getirir.
  *pastiche
  Assemblage
  Marcel Duchamp
  *temporal distortion: zaman bildiğimiz şekilde anlatilmamaya çalışılıyor.

  *magic realism – realist gibi davranıp oyle olmama hali – Gabriel Marquez
  Technoculture
  *paranoia – conspiracy theories
  Maximalism
  Minimalism
  1984-brave new world
 • Zeynep Atakay Post-modernizmin en iddialı olduğu şeylerden birisi reality, fact gibi şeyleri sorguya açması. Modernizm birşeyi derinlemesine sorgular ve bir facte ulaşmaya çalışır, sonuçlarda hep bir hakikat (truth) vardır. Bu hakikatin ne olduğu konusunda grand narrativeler farklı şeyler sunuyorlar. (örnek: Eyüp Sultan gerçekten var mı?) Post-modernizm, doğruluğu / yanlışlığı önemli değil, bir facte ulaşmak önemli değil diyor. Modernist gerçekliği araştırıyor, bunun gerçekliğini bulmalıyım diyor. 
  Relic: Kutsal kalıntı.
  Nietzsche?ye göre gerçekliği güç, iktidar belirliyor. Post-modernizm de bundan ilham alıyor. ?Tarihi kazananlar yazar.? (örnek: Kartaca) Buna göre güç dengeleri değiştikçe gerçekler de değişir. Meta-narrative?e sahip olanlar ?burada adalet yoksa öbür dünyada olacaktır.? mantığına sahip. Burada perspektif önemli, false consciousnessdan bahsetmiyoruz çünkü o zaman true consciousness da olmalıdır.
  ?I think therefore I am.? (Cogito ergo sum.) Post-modernizmciler bu cümledeki ?I?lar yani birinci tekil şahıslar aynı mı değil mi diye soruyolarlar. Burada dil oyunu söz konusu. Yani yine perspektifle alakalı. (örnek film: Rashomon, Akira Kurosawa. Filmde aynı olayı insanların farklı şekilde görmesi ve gerçeği bulmanın zorlaşmasından bahsediliyor) 
  Post-modern edebiyatta ucu açıklık söz konusu. Faulkner, Virginia Wolf modernist yazarlara örnek, Wolf post-modern de sayılabilir. Faulkner?ın eserlerinde sayfalarca iç konuşma yani stream of consciousness vardır. Türk edebiyatında stream of consciousnessa en güzel örneklerden biri Kemal Tahir ? Rahmet Yolları Kesti. Başı sonu belli, kapalı bir sistem varsa modern edebiyattır, disorientation varsa post-moderndir. Post-modernizmin altın çağı 80ler, 90lardır ve bu dönemde karmakarışık birşeyler yazıp post-modern diye yutturmaya çalışan bir sürü insan vardır (abuse söz konusu). Post-modernizmde meta-narrativeler olmadığı için tam bir hikaye de yoktur.
  Irony: incongruity between the literal and the implied meaning. Yani gerçek anlam ve ima edilen anlam arasında bir bağdaşmama söz konusu oluyor. Post-modernist dil oyunları çok orijinal bir alan. İletişim zaten dil üzerinden oluyor. 
  İroninin yanına ?playfulness? ekleniyor. Bu da bir yaklaşım meselesi. Mesela Zaytung?da playfulness var. Obama da zaman zaman playful oluyor ancak Tayyip için böyle bir durum söz konusu değil. 
  Black humor, özellikle İngilterede bol bol var. Görüp de değiştiremiyorsan, tiye almak yani black humor çok güçlü bir silah haline geliyor. Kara mizahta provokasyon ve karanlık bir içerik vardır. Orhan Kemal kara mizahta örnek gösterilebilir.
  Intertextuality (textler arası), modernism ve post-modernizm arasındaki farkı işaretleyen bir kavram. Modernist yeni birşey üretmeli, iyi bir tarih bilgisine sahip olmalıdır çünkü yapıtı benzersiz olmak zorunda. Post-modernistler, ?Gökkubbe altında söylenmemiş laf kalmış mı?? diyerek çeşitli metinlerden birşeyler birleştirir, ?pastiche? yaparlar. Modernistlere göre burada orjinallikten söz edilemez, bunu çalıntı olarak görürler. Ama orjinal olmamak çalmak demek değildir, çünkü ortaya yeni birşey çıkıyor. Özellikle sinemada pastiche vardır. (örnek: Kill Bill ve eski karate filmleri) Aslında herşeyi biriktirdiğimiz için özünde intertextuality olmayan birşey yoktur. Orhan Pamuk?u edebi olarak eleştirenler oradaki post-modernizmi yok sayıyorlar. Post-modernzmde anlaşılmamazlık çok önemli aslında. Post-modernizmi anlamıyorum demek tekniği bilmemekten kaynaklı. Pastichein yanında ?assemblage? da kullanılır. (örnek: Marcel Dechamp; tabure ve bisiklet tekerini birleştirmiş.) Günlük hayattaki ?bundan sanat olmaz? dediğimiz şeyleri post-modernistler birleştirip yani assemble edipsanat eseri yapıyor. Modernist sanatta bu olmaz, belli sınırlar vardır.
  Temporal distortion, zaman kavramıyla oynamak. Post-modernizm zamanın lineerliğiyle oynuyor. ?Memento? bunun güzel bir örneği. Ciddi anlamda bir karmaşıklık var filmed. Zaman insan için çok önemlidir, mesela ders birine göre çok hızlı geçerken diğerine göre bitmek bilmez. Einstein?in İzafiyet Teori?si bu yöndedir. Sabit zannettiğimiz zamanın akışı aslında sabit değildir. Bilim de sabit değildir, bir dogma değildir; saf bir alan gibi kabul edilmesine rağmen iktidarla bağlantılıdır, otoritenin yatırım yaptığı alanlarda bilimsel gelişmeler olur.
  Magic realism. En güzel örneği G. Marquez. Realist gibi ama bir taraftan değil çünkü surrealist narrativeler içeriyor. Gerçeklikle oynama söz konusu.
  Tehnoculture
  Maximalism, minimalism.
  Paranoia. Post-modernistler playful olmaya çalışsalar da paranoyadan kaçamıyorlar.(özellikle edebi eserlerde) Paranoyda gerçeklik payı vardır ve aslında hepimiz bir dereceye kadar paranoyağız.
  Conspiracy theories. Post-modernizmle birlikte komplo teorileri daha anlaşılır ve kabul edilebilir hale geldi. Komplo teorilerinde hep bir doğruluk payı vardır. (örnek: 11 eylülü önceden biliyorlardı ancak ?process? edemediler veya Ay?a gerçekten gidilmedi, stüdyo işi aslıda.)

   

  Rojin Coksüer İntertextuality-Pastiche-Assembloge-Temporal Distortion-Magic Realism-Technoculture-Paranoia&Conspiracy Theories-Maximalism-Minimalism
 • Ziya Berberoğlu * reality, fact ve the truth dersin önemli kavramlarındandır.
  Modernizm bir şeyi derin bir şekilde sorgular ve varmak istediği bir reality vardır. Postmodernizm de ise böyle bir hakikate ulaşma derdi yoktur ve ulaşılması gereken bir hakikat var mıdır diye de sorar. Postmodernizm şu ana bakalım diyor.

   

  Ziya Berberoğlu nietzsche’ye göre gerçeklik bir kurgudur ve pomo da bundan ilham almaktadır.

   

  Ziya Berberoğlu Modern sanatçı yepyeni bir şey üretmek zorundadır ve benzersiz olmalıdır. Bu benzerlik ise tarih bilgisiyle check edilir. Postmodernistler ise pastiche yöntemi ile var olanları bir araya getirir.

   

  Ekin Pekmezci Postmodernism : gerceklik algisi (reality ) 
  Modernism: cesitli acilardan sorgular ve varmak istedigi nokta “fact”tir. Postmodernizm bu “fact”in olup olmadigini sorguluyor. 
  “I think therefore I am ” = modernizm

   

  Adil Balaban İntertextuality, pastiche, Marcel Duchamp (adam siçsa sanat oluyor), assemblage, magic realism, technoculture, paranoia, maximalism, minimalism

   

  Tuğba Özçelik Postmodernizm, ister sosyal kurumsal yanıyla ister epistomolojik yanıyla ele alınsın genelde bu hareketin Batıda ortaya c?ıkan aydınlanmacı felsefeye ve bizzat modernizme yo?neltilmis? bir eles?tiri oldug?unu so?ylemek mu?mku?ndu?r.

   

  Rıdvan Aktaş postmodernizm reality herhangi bir gerçekliğe ulaşma amacı yoktur. İroni- playfulness – kara mizah önemli. paranoia – conspiracy theories önemli. 
  Maximalism- Minimalism
  1984-brave new world

   

  Selda Yılmaz Ironyi playfulness, black humor. postmodernizm gerçeği sorgular. Intertextuality: textler arası. Modernist sanatla-post modernist sanat arasındaki farklı işaretleyen bir kavram. Pastiche: çeşitli şeyleri farklı yerlerden alıp monte etmek. örn: postmodern sanattta varolan değerleri kullanıp onu farklı hale getirme söz konusu. Partiche’in yanında assemblage ‘da çok kullanılır. Assemblage( bir araya getirmek)–>günlük eşyaları bir araya getirip sanat yapma. Marcel Duchamp: tuvaleti ters çevirip “alın size sanat” demiş. Temporal distortion: zaman bildiğimiz şekilde aktarılmamaya çalışılıyor. Magic realism, technocultural,paranoia-conspiracy theories, maximalism, minimalism.

   

  Mustafa Bayındır Irony —> ima etmek, başka birsey varmis gibi yapmak.
  Playfulness –> dalgaya almak. Ornegin zaytung ekibinin playful bir bakis acisi var.
  Black humor —> kara mizah

  Intertextuality
  Pastiche —> monte etmek
  Assemblage
  Temporal distortion
  Magic realism 
  Technoculture
  Paronoia – conspiracy theories
  Maximalism
  Minimalism
  1984 – Brave New World

   

  Maide Sarıoğlu reality,fact,the truth,relic(dini kalıntılar), I think therefore I am, Irony-playfulness-black humor,stream of consciousness intertextuality(modernist sanat ile postmodernist sanat arasındaki arkı işaret eden bir kavram),pastiche(monte etmek), assemblage,temporal distortion,Magic Realism,paranoia,maximalism,minimalism

   

  Cenk Aygün Modernizm, sorgular ve bir gerçeğe ulaşmak ister(New Grand-Narrative). Postmodernizm ise bir gerçek olup olmadığını sorgular. Modern sanat yeni ve farklı bir şey üretmek isterken, Post-modern sanat ise söylenmemiş bir şeyin zaten kalmadığını düşünerek geçmiş öğeleri kullanarak ve pastiche ederek yeni eser yaratmaya çalışır. Intertextuality modernist eserler ile postmodern eser arasındaki farkı belirten ve gösteren bir kavram.
 • Aytuğ Işıklı Postmodernistler hakikatı (the truth) sorguluyorlar; yani “nihai olarak ulaşabileceğimiz hakikat var mı? ” sorusuna cevap arıyorlar.

   

  Rumeysa Durmaz Pastiche:edebiyat la ilgili sinemadada cok gorulur parania:conspiracy theories parania hali edebiyat sinemalarinda gozuken biraey belirlenemeyen korku gercek disi birinin seni devamli gozetliyo oldugunu hissetmek.temporal distortion:bilimden plotondan bahsedildi

   

  Rumeysa Durmaz Platon olcakti:)

   

  Yaprak Gülbahar “Reality” kavramı veya fact’ler post-modernizm için önemli kullanımlardır. Çünkü postmodernizimde aklın yolu bir değildir herkes ayrı meselelerden söz edebilir fakat her zaman sabit olan bir “truth” söz konusudur. Relic:kutsal, dinii kalıntılara verilen isim. Nietzsche’ye göre gerçekliği belirleyen güç yani iktidardır.Bu yargıyı kazananların gözüyle var edilmiş olan tarihe baktığımızda teyit etmemiz mümkündür. Zira tarih bize büyük imparatorlukların, egemenlerin, erkeklerin yapıp ettiklerinden fazlasını göstermez. İktidar olmayanı silikleştirir. Modernist paradigmanın sloganı Descartes’dan geliyor: I think therefore i am/ Cogito ergo sum / Düşünüyorum o halde varım. Japon yönetmen Akira Kurosawa’dan gerçeklik algısını alt üst eden bir film önerisi: Rashomon (http://www.imdb.com/title/tt0042876/) Önemli başka kavramlar:Irony, Playfulness, Black humor. Faulkner edebiyatında sıklıkla “stream of conciousness” ı kullanmıştır. Kemal Tahir’in Rahmet Yolları Kesti adlı eserinde de benzer bir kullanıma rastlanabilir. Intertextuality: metinlerarası. Modernist sanatçılar iyi bir tarih bilgisine sahip olmalaıdırlar böylece yapılmamışı denemeye girişebilirler.Çünkü modernist sanat orjinalitenin peşindedir.Buna karşılık post-modernizmin orjinalillik kaygısı yoktur. Pastiche:Birleştirme, derleme. Assemblage:Bir araya getirmek. Marcel Duchamp: Sanatı yeniden zihnin hizmetine sokma düşüncesiyle tabu yıkan pek çok işe imza atmıştır. Mona Lisa’ya sakal ve bıyık çizmeyi de eksik etmemiştir. Ellerinden öpüyoruz. Modernist sanatta sınırlar, alanlar vardır. Post-modernist sanat bu sınırlara sırt çevirir kendine bambaşka ve daha özgürlükçü bir hareket alanı açar. /Temporal Distortion/ Zaman bizlere en net ve düzenli görünen kavramdır. Post-modernistler bu kavramla oynamayı çok severler. Magic Realism: Bu kavramda da gerçeklikle oynama söz konusudur. Edebi olarak fikir edinmek için Gabriel Garcia Marquez romanlarına bakılabilir. Technoculture, Paranoia: Conspiracy Theories, Maximalism, Minimalism.

  www.imdb.com

  Directed by Akira Kurosawa. With Toshirô Mifune, Machiko Kyô, Masayuki Mori, Tak…See More

   

  Merve Yılmaz Reality
  Fact
  The truth
  Relic
  Irony
  Postmodernizmin en iddaali oldugu seylerden birisi ‘reality’kavrami.
  Bir hakikat incelemesi var.
  Modernist wyup sultan canisi var mesela fakat hic iriniz eyup sultan gercektn var mi yokmu bilmiyoruz bu yillardan beri bizim kabullendigimi bisey .moderniZm ve postmodernizm arasindaki farklari bu ornektn yola cikark anlayabilr. 
  Nitchede

   

  Merve Yılmaz Postmodernizme nitchede ky ak olmustur guc dengeleri degisince hakikat ve gerceklik dwgiair gibi . 
  Irony ,postmoder edebiyata dondugumuzde kuallaru olan tek bir dogrunun olmadiginseydir.
  Black humor kara mizah , 
  Intertaxuality yepyeni bisey bilme hli benzersi birsey ortaya konmalidor

  Didem Özkaymaz Intertextuality (textler arası) olmayan bir durum yok… Modernist bir sanatçıysan yaptığın eserin benzersiz olması gerekir. Peki, bir eserin benzersiz olduğunu nasıl anlayacağız? “Tarihten”… Pastiche, monte etmek demek. Varolan eserleri monte edip yeni bir şey ürettiğiizde bu da bir ser sayılıyor. Ancak modernistler buna alıntı diyor. Sinema da bir pastiche örneği dedik, Tarantino filmleri vs. Temporal distortion; zaman bildiğimiz şekilde aktarılmıyor. Zaman algısı değişiyor.( Buna Memento, Inception, Cloud Atlas gibi örnekler verdik.)

   

  Yavuz Tuncer Postmodernizm: reality, fact,the truth. 
  Irony: İma etmek, nitelik ve görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan sözücüklerle anlatmak. Playfulness- Black humor- Intertextuality- Pastiche- Assemblage-Temporal distortion- Magic realism- Technoculture- Paronoia: conspiracy theories
  Maximalism- Minimalism- 1984 – Brave New World- Magic realism, technocultural

   

  Işık Şişman Intertextuality;populer kultur eserlerinin sirtini dayadigi modernist sanat ve post modernist sanat arasindaki farki isleyen kavramdir. Patische; fikirlerin ve görüşlerin karmaşık,gelişigüzel kolajı biçimde biraraya getirilmesi;eski ,yeni,karşıt unsurları bünyesinde barındıran sanatta yaratma sürecinde kullanılan bir yöntem.

   

  Elif Şeker Fact , relic ,Intertexttuality(texstlerarası), ırony (ima etmek ),assamblage( biraraya getirmek),magic realism, maximalism,minimalism, playfullness, black humor ( kara mizah)…

   

  Aslı Toluk reality, fact, the truth, relic.
  postmodern edebiyat: ironi var. ucu acik yoruma dayali. modern edebiyat ise basi sonu belli kuralli. 
  playfulness=ti’ye almak. zaytung ornegi verdik. kimliklerini aciklamalarini bekliyoruz 
  blak humar=kara mizah: dozu arttirilmi abartilmis, daha elstirisel, anlasilmasi zor. orhan kemal ornegi verdik.
  intersexuality, pastiche, assamblage, temporal distortion.
  magic realism; gabriel marquez kitaplarini ornek verdik.

   

  Cansu Yüksel Postmodernizmde nihai olarak ulaşılabilecek bir hakikat var mı yok mu araştırılır ,tartışılr. Modernizmde ise hakikat kanıtlanmaya çalışılır.Modernistlerin yaptığı eserlerin benzersiz olması gerekkir.Tarih bilgisi olmalı ve eskiyi araştırıp yepyeni bir eser ortaya çıkarır. Postmodernizmde ise geçmişten yararlanılarak ,önceden yapılmış eserleri kullanarak bir eser oluştururlar (buna pastice “monte etmeké denir)

   

  Derya Yakut Rt: Zeynep Atakay bütün yazdıklarınıza katılıyorum ancak sadece ufak bir düzeltme yapmak istiyorum: ?Tarihi kazananlar yazar.? (örnek: Kartaca)” bilmeyenler için yanlış anlamaya müsait olmuş: “Tarihi kazananlar yazar.? (Örnek: Kartaca’yı kimse bilmez, cünkü Roma ordusu bu şehri yakıp yıkmıştır, geriye eser kalmamıştır) yazmak daha doğru anlaşılması açısından önemli diye düşündüm.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: