İLETİŞİM VE DİPLOMASI DERGİSİ YENİ MEDYA ÖZEL SAYISI ÇIKTI

iLETİŞİM VE DİPLOMASİ adlı akademik hakemli derginin ?Yeni Medya? Özel Sayısı çıktı. İçindekileri aşağıda görebilirsiniz.

      Editörün Notu?

5           İletişim ve Diplomasi?den? Yeni Medya ve Kamu Diplomasisi Aktörü Olarak BYEGM

31         Günseli BAYRAKTUTAN ? Mutlu BİNARK ? Tuğrul ÇOMU ? Gözde İSLAMOĞLU ? Burak DOĞU ? Aslı Telli AYDEMİR – Web 1.0?dan Web 2.0?a Barış ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanımından Bir Kesit

57         Mihalis KUYUCU ? Bâb-ı Âli?den Tablet Gazetelere Basın İşletmeciliği

83         Erkan SAKA ? Boston Maratonu Patlamaları Sonrasında Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri

97         Emel ARIK ? Sıradan İnsanın Yükselişi: Sosyal Medya Şöhretleri

115       Samet KAVOĞLU ? Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları:                            İsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araştırma

131       Kezban KARAGÖZ ? Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve DijitalAktivizm Hareketleri

Raporlar ve Yorumlar

159       Mehmet KARTAL ? Türkiye?de Sosyal Medya Raporu

167       Deniz ERGÜREL ? Teknoloji ve İnternetle Yeniden Şekillenen Medya

179       Murat AKSER ? Yeni Medya ve Siber Protesto Hareketleri

187       İngilizce Özetler/Abstracts

Dergiyi edinmek için: [email protected]

Derginin web sitesi: http://iletisimvediplomasi.com/

Enhanced by Zemanta

Tagged in: ,

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: