Share this post with Digg

English: How to use MPME on mobile applications

English: How to use MPME on mobile applications (Photo credit: Wikipedia)

Sağlık Alanında Mobil Aplikasyonlar

Bu anket Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi kapsamında yapılan bir araştırma için hazırlanmıştır. Bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.

Link burada

Enhanced by Zemanta

Tagged in: , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: