Share this post with Digg

Kisisel verilerin korunmasi haktir.png

“Kişisel veri nedir, neden korunmalıdır, haklarımız nelerdir, Türkiye’de ve AB’de mevzuat nasıldır, yurttaş farkındalığının arttırılması ve daha iyi bir yasal düzenleme için neler yapabiliriz” soruları çereçvesinde düzenlediğimiz toplantımıza katılımızını bekliyoruz.

Toplantının amacı konunun ilgilileri ve uzman desteği ile verimli tartışmalar yürütüp somut mücadele stratejileri geliştirmektir.

Konuşmacılar:

  • Doç.Dr. Kerem Altıparmak AÜ SBF İnsan Haklar Merkezi
  • Yrd.Doç.Dr. Elif Küzeci Bahçeşehir Ünv. Hukuk Fak.
  • Dr. Mustafa Sütlaş BİANET Sağlık Hakkı Haberciliği
  • Doç. Dr. Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi Bilgisayar Müh.

Moderatör:

Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilişim Derneği

 

Yer, saat:

Ankara Üniversitesi ATAUM Cebeci 23 Şubat 2013 Saat: 9.30-17.30

 

Bilgi için:

Eser Aygül, [email protected]

Tagged in: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: