Share this post with Digg

Çocuklarla birlikte yürütülen Anayasa, Anayasam çalışması sonunda, çocuklardan gelen görüşleri içeren Çocukların Yeni Anayasa’ya dair Görüşleri raporu hazırlandı. 


Toplumdaki her bir bireyi yakından ilgilendiren, hak temelli sivil bir anayasa oluşturulması için çocukları da kapsayan, çoğulculuk anlayışıyla yapılandırılan ve çocukların görüş ve gereksinimlerinin ifade bulmasına katkı vermek amacıyla hazırlanan bu raporu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

AnayasaAnayasam_CocukGorusuRaporu

 Anayasa, Anayasam Bloğu

Tagged in: , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: